PRIVATRÄTT, FAMILJERÄTT I TRELLEBORG M.M.

ADVOKATAKTIEBOLAGET
ADVOKATRÅDET

Vi hjälper dig med familjerätt.


FAMILJERÄTT

Vi arbetar för barnets bästa. Ensam eller delad vårdnad. Umgänge med barn. Barns boende. Växelvis boende. Underhåll till barn. I samband med upplösning av ett förhållande om någon skall överta den gemensamma bostaden . Bodelning mm. Även under pågående förhållande bör man diskutera samboavtal, testamente, äktenskapsförord mm.


Vi har mångårig och bred erfarenhet som ombud vid vårdnads- och umgängestvister. Kontakta oss om du vill ha en engagerad och kunnig advokat som företräder dig. 


UTSATT FÖR BROTT – MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Har du blivit utsatt för sexualbrott eller annat brott med personskada som följd, kan du få hjälp av ett målsägandebiträde. Helt kostnadsfritt får du hjälp och rådgivning om dina förutsättningar att få skadestånd och biträde med att föra talan om skadestånd.


AVTALS- OCH KÖPRÄTT FÖR PRIVATPERSONER

Advokatbyrån hjälper dig att analysera avtal och belyser dina rättigheter inom köprätten samt företräder dig vid tvister.


FASTIGHETSRÄTT

Vi bistår dig med råd om ansvar för fel i fastighet oavsett om du är köpare eller säljare. Vi följer ärendet hela vägen från reklamation, diskussioner med motparten, förlikningsförhandling och rättegång. Advokatbyrån företräder dig vid fastighetsrelaterade processer.


TRAFIKSKADOR

Risken att du någon gång i livet råkar ut för en personskada i samband med en trafikolycka är betydligt större än vad många anar. Lyckligtvis blir de allra flesta helt återställda inom några veckor. Det är dock viktigt att du snarast kontaktar lasarettet, vårdcentralen eller medicinsk kunnig för att få din skada dokumenterad. Om det senare visar sig att du hade otur och får problem på grund av din skada, är det viktigt att du kan styrka (bevisa) sambandet med skadehändelsen och dina hälsoproblem. Begär utskrift av dina journaler och klaga om något saknas eller är felskrivet. Din eller motpartens fordonsförsäkring ersätter många olika kostnader och skador som har samband med trafikolyckan, men det finns undantag och snåriga svårtolkade paragrafer som det kan vara bra att få hjälp att tolka.Efter en trafikolycka kan du vara berättigad till ersättning t ex för:

- Vård
- Läkemedel
- Inkomstförlust
- Fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (Sveda och värk)
- Varaktiga skador(Invaliditetsersättning)
- Förlust av skolår
- Förlorad pensionsinkomst i framtiden mm


Helt utan kostnad får du kvalificerad rådgivning om dina rättigheter och hur du bör agera efter olyckan oavsett vilken fordonsförsäkring du eller din motpart har.

Juridisk ordlista

Kontakta oss om Du behöver rådgivning och hjälp.

Kontakta oss